Od začátku programu získalo podporu ČSOB a veřejnosti 297 projektů po celé republice v celkové výši 33 800 000 Kč. V každém kraji soutěží čtyři. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„I v jarní části se probojovalo do finále množství zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Těším se, že je společně s veřejností finančně podpoříme a opět tak přineseme zlepšení do všech krajů po celé České republice,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů. Novinkou je rozdělení Prahy na dva regiony. ČSOB jim přispěje částkou 2 250 000 Kč. Tato suma ještě díky darům od veřejnosti naroste.

Pro teenagery i seniory

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení do hospiců až po opravu poničených varhan. A i letošní jarní kolo nemá o kvalitní prospěšné projekty nouzi, celkem se jich přihlásilo 263. V Karlovarském kraji se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Cesta ze tmy 2019, Den rodin, Nové dveře pro osoby s Alzheimerovou chorobou a Láska začíná doma.

Druhým představeným uchazečem je obecně prospěšná společnost Náhradním rodinám s projektem Den rodin. Jeho smyslem je prezentovat myšlenku důležitosti rodiny, rodinných vazeb a náhradní rodinné péče. Tento kulturně sportovní zážitek pro celou rodinu se odehraje v prostorách volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech a nabídne návštěvníkům alternativní způsob trávení volného času.

Celodenní akce je určena široké veřejnosti a nabízí řadu workshopů a informačních stánků s tématem náhradní rodinné péče pro všechny věkové kategorie. „Hlavní myšlenkou akce je přiblížit veřejnosti problematiku dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu a propagovat náhradní rodinnou péči jako přijatelnější variantu k pobytu dětí v ústavních zařízeních,“ říká Šárka Bystroňová ze společnosti Náhradním rodinám.

Lidé rozhodnou

O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz. Přispět je možné až do 2. července.

Jen za ČSOB poputuje do každého regionu 150 000 Kč. Výše finančního příspěvku banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 672 791 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 922 791 Kč. Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.