Vymrzlá suchá tráva velmi snadno začne hořet. „Stačí pak i jediný nedopalek cigarety či pár jisker například od kol vlaků a oheň se poté suchým porostem rychle šíří. Zvlášť v kombinaci se slunečným počasím, kdy se ohřeje okolní vzduch, je riziko požáru trávy velmi vysoké," sdělil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Požáry trávy tak hasiči řešili v Aši, Chebu, Habartově, Hradišti, Krásně, Kraslicích, Dolním Žandově či Jindřichovicích, lesní požáry pak ve Františkových Lázních, Plesné nebo v Chebu. „Vysoké nebezpečí travních požárů je především v rychlosti šíření, které je v závislosti na síle větru téměř nekontrolovatelné," poukázal. Například ve čtvrtek zasahovali hasiči v Kraslicích. Oheň se tam šířil směrem k rodinným domům. „Hasiči na místě se tak zaměřili především na zastavení takzvané fronty požáru ve směru k obydlené části místa zásahu a na místo volali posily."

Požáry travních a lesních porostů zatím nenapáchaly žádné škody. Na jejich likvidaci se podílelo celkem 26 jednotek hasičů. Odborníci varují, že přímo vypalování suché trávy po zimě je zakázané zákonem. Je možné kontrolovaně spálit shrabanou trávu na jedné hromadě. V těchto případech je nutné dodržovat několik pravidel, která snižují riziko vzniku požárů při pálení biologického odpadu. „Kromě plánovaného kontrolovaného pálení trávy či klestu by všichni v aktuálním období měli být opatrnější při jakékoliv manipulaci s otevřeným ohněm. Ať už se jedná o již zmíněné nedopalky cigaret, nebo jen malý táborový ohýnek. Suchá tráva po zimě a vítr je ideální kombinace pro to, aby i ze sebemenšího ohně rychle vznikl velký požár," dodal Kasal.

Jaké zásady dodržovat:

• velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu suché trávy a podobně je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
• při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
• místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
• místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
• místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
• spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.