Na událost upozornili hasiče obyvatelé obce, kteří si všimli kouře vycházejícího ze zajištěného vstupu do bývalé šachty. Nyní bude třeba najít postup, jak zápar ložiska zdolat a předejít případnému rozšíření a vznícení uhlí. Sdělil to předseda Obvodního báňského úřadu pro Karlovarský kraj Miloš Matz.

Přestože byla stará hlubinná sloj před půldruhým rokem zajištěna, nikdy nelze stoprocentně zaručit, že k uhlí nepronikne vzduch. Přítomnost kyslíku je iniciátorem záparu, při němž uhlí začne doutnat a zvyšuje se postupně teplota. Při dosažení určité teploty přejde zápar k otevřenému hoření. „Specialisté teď musí vymyslet co nejúčinnější řešení, jak zamezit přístupu vzduchu do místa se záparem. Jak budou postupovat, by asi mělo být jasné během dneška. Záparem není nikdo přímo ohrožen," uvedl Matz.

Okolí Starého Sedla je protkáno soustavou historických důlních děl. První zprávy o výskytu hnědého uhlí v této oblasti jsou z poloviny 16. století. Jeho dolování začalo patrně po roce 1760. Ve 20. století se u Starého Sedla uhlí dobývalo v hlubinném dole Michal, kde byla zastavena těžba v letech 1958 až 1960, stejně jako v dolech Lidice v Citicích nebo Leopold v Sadové. „Na řadě míst jsou sloje blízko u povrchu, uhlí tu těžili i sami lidé při takzvaném selském dobývání," dodal.