Tento fakt je v knize uveden opačně, tedy že nejspíš nejde o virový původ nemoci. Tvůrci však využili záběrů natočených během pandemie a právě kvůli možnosti přenosu viru nosí herci a komparzisté přiznaně roušky a respirátory.