KDY: 12. září od 10 hodin
KDE: zámek Sokolov
ZA KOLIK: zdarma

Do světa lidí zrakově postižených můžete na chvíli zavítat v rámci Dne s TyfloCentrem na nádvoří sokolovského zámku. Organizace Tyfloservis a TyfloCentrum vás seznámí s kompenzačními pomůckami pro osoby se zrakovým postižením. Elektronické pomůcky představí Adaptech a Spektra Praha. Nemocnice Sokolov připomene první pomoc, městská policie prevenci a bezpečnost. Připraven je i další doprovodný program – simulovaná střelba, čajování potmě, workshop kreativních technik s klapkami na očích, prodej rukodělných výrobků, chůze s bílou holí, ukázka práce s vodicími psy. Knihovna přispěje hrami, soutěžemi a zábavou pro malé i velké aneb poznáváme svět zdravými smysly.