Nachází se v nadmořské výšce okolo 930 metrů na plochém hřbetu Přebuzské hornatiny mezi Jeřábím vrchem a Vysokým vrchem. V území se vyskytuje řada chráněných živočichů a rostlin.