V severozápadní části navazuje na přírodní park Přebuz. Území se nachází v Přebuzské hornatině, která má převážně jednotnou geologickou stavbu. Podloží tvoří žula. Oblast je odvodňována do Ohře. Významnějším vodním tokem v přírodním parku je řeka Rolava.