Představuje kombinaci dědičné a těžní štoly. Otevřena byla roku 1918, její délka je 225 metrů. V místě ústí štoly je dodnes zachován ozdobný portál vyzděný z pálených cihel. Původně byl omítnutý, s vyznačeným letopočtem 1918. Štola je vystrojena dřevěnou výztuží, dnes je na řadě míst propadlá. Objekt je památkově chráněný jako doklad těžby hnědého uhlí.