Předmětem ochrany je mokřadní ekosystém s porostem silně ohroženého ďáblíku bahenního a dalších ohrožených druhů. Území se nachází u Studence, části města Oloví v okrese Sokolov, přibližně 2,5 km západně od Oloví. Leží v jižní části přírodního parku Leopoldovy Hamry. Chráněné území tvoří zarůstající rybníček a jeho okolí v mělké, zrašelinělé nivě Studeneckého potoka, který pramení v blízké, výše položené přírodní rezervaci V rašelinách. Rybníček je lemován borovicí lesní a břízou bělokorou. Jih a západ vyplňují pcháčové louky.