KDY: od 7. října
KDE: klášterní kostel sv. Antonína
ZA KOLIK: zdarma

Výstava s názvem Stopy zmizelého začala slavnostní vernisáží v pondělí 7. října.
Formou i obsahem navazuje na zdejší fascinující Fialovu výstavu Můj dům – tvůj dům v roce 2010 (na snímku).
Václav Fiala se narodil v roce 1955. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Své kamenné, železné a dřevěné sochy – stavby vystavuje v prestižních galeriích Evropy, Ameriky a Austrálie, jeho práce působí ve veřejném prostoru řady evropských měst. Sokolovští mají nejblíže jeho monumenty v chebském kostele svatého Bartoloměje a v areálu Krajinky na břehu Ohře. Zúčastnil se mnoha mezinárodních sochařských sympozií. Na největší sochařské výstavě Sculpture by the Sea v Sydney dvakrát získal hlavní cenu Sydney Sculpture Prize.
Jeho sochařský přístup je založen na redukci tvarů, inspiraci architekturou, geniem loci a filozofií. I v malých sochách se odráží jeho smysl pro monumentalitu. Má mimořádný cit pro materiál, začlenění sochy do prostoru i do konkrétního kontextu místa a prostředí. Své sochy nechává vyznít v přírodním stavu, občas pro sochaře netradičně zapojuje do konečného výrazu i barvu, někdy až s nepříjemnou razancí a přímočarostí.
„Je znám i jako autor nejrůznějších druhů textů – cestopisů, publicistických děl, rediguje lokální časopis. Jako přirozeně odpovědný a angažovaný občan svého města a země se i svým dílem vyjadřuje k tváři našeho současného života, komentuje kriticky bez skrupulí společenské proměny v našich myslích a často i v našem konání, doplňuje mezery v našem poznání, ať již záměrné nebo pečlivě kýmsi budované,“ uvádí kurátor výstavní řady současného výtvarného umění v Sokolově Josef Vomáčka.
Realizace Václava Fialy, povětšinou ve veřejném prostoru, to jsou nejenom díla pracující s kouzlem přírodního prostředí a ušlechtilých materiálů, jsou to inteligentně a vtipně promyšlené památníky nejrůznějších důležitých dějů a dějin. Ať již jen místa nebo oblasti či celé země, ale také pomníky rozsáhlého charakteru připomínající zásadní dějinné zlomy i okamžiky našeho dnešního moderního života. To je ale také jeho publikační činnost, kritizující otevřeně doslova hlouposti v organizaci veřejného prostoru, hraničící se zločinem, občanská čestnost, kdy zastávaje se lepších řešení probíhajících politických, investorských, památkářských, urbanistických jevů a bojů stává bez ohledu na vlastní prebendy na straně logického a poučeného názoru.
Podobně jako u jeho instalací v chrámech na Zelené hoře u Nepomuku, v jeho rodných Klatovech nebo v Chebu, umocňuje Václav Fiala i v prostředí sokolovského klášterního kostela svou novou výstavou velmi působivě spiritualitu této svatyně a její jedinečný prostor to jeho intervenci zase vrací.
Výstava bude otevřena do konce října denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Díky podpoře Sokolova a Karlovarského kraje je vstup zdarma. Václav Fiala vystavuje od 2. října zároveň v chebské GAVU v expozici Kámen, barva, tvar. 

Tomáš Kábrt