KDY: možno k ní dojít celoročně
KDE: Chodovsko
ZA KOLIK: zdarma

Lidová tvořivost přisoudila celému vrchu magickou moc. Jedna z místních pověstí, zachycená mimo jiné v chodovské městské kronice, vypráví, že Liščí vrch je plný pokladů a přístup k nim otevírá kouzelný kvítek, stojí na stránkách Hornického spolku Solles Chodov, který se mimo jiné stará o záchranu a údržbu hornických a historických památek a dokumentů, především v chodovském regionu, a také  záchranu a údržbu lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo v minulosti kdykoliv souvisely. Jak se dál na stránkách uvádí, skutečný důvod vzniku této štoly a doba, kdy byla vytvořena, jsou pro nás záhadou. Dá se ovšem předpokládat, že šlo o průzkumné důlní dílo, které sledovalo křemennou žílu. Vstupní chodba je vystavěna z kamenů, strop z kamenných překladů a hlavní štola je dlouhá přibližně 40 metrů a probíhá obloukovitě směrem na jihozápad. Jediná vedlejší chodba je vytesána do skály směrem na severovýchod. Horninou štoly je především žula s většími a menšími křemennými žilami. Maximální výška štoly je přibližně 170 cm a v nejširších místech má kolem 80 cm.