V místě, kde je sloupek se značkou cyklotrasy, je pěšina k potoku a odbočení na pěšinu je označeno žlutou šipkou. V malých kráterech lze pozorovat výrony sirovodíku a oxidu uhličitého.