Cílem ochrany je zachování rostlinných společenstev na hadcovém substrátu s typickými společenstvy. Jedná se o morfologicky výrazné výchozy horniny hadce. Je součástí Vlčího hřbetu. Během geofyzikálních měření bylo zjištěno, že těleso hadců je výraznou tíhovou a magnetickou anomálií. U paty největšího skalního výchozu se nacházejí menší suti a balvany. V minulosti probíhala na území těžba kamene na stavbu náspů a cest. Zvětráváním hadce má půda hodně hořčíku. Přístupné celoročně bez omezení.