Vznik i rozvoj hradu jsou spjaty s rodem Štaufů, rodem římskoněmeckých králů a císařů. Ti jej nechali koncem 12. století přestavět na císařskou falc, jediného zástupce tohoto typu hradní architektury na území České republiky.