KDY: 7. března 
KDE: odjezd ze Sokolova v 8.45 R.Krušnohor
ZA KOLIK: pro cestující bez nároku na slevu jízdného se vyplatí celodenní jízdenka EgroNet za 200 Kč pro 1 osobu, každá další osoba připlácí 100 Kč. Na jednu jízdenku může jet max. 5 osob. Přeprava dětí zdarma

Na výlet vás zve KČT, odbor Sokolov „sekce Vítězná“.Z nádraží K. Vary – Březová se vydáte po modré TZ a po pár metrech odbočíte na Jungmannovu cestu, která vás dovede na stejnojmennou vyhlídku. Odtud se pokračuje na rozcestí „chata na Výsluní“, odbočí doleva a dorazí na „chatu na Křížku“. Zde se napojíte na modrou TZ a přes Doubskou vyhlídku dorazíte na Sv. Linharta. Odtud pokračujete po NS Sv. Linhart až na odpočívadlo Russelova cesta, dále pak na rozcestí Russelův srub, kde odbočíte doprava na zelenou TZ směr rozcestí „Nad lesní pobožností“, kde se opět napojíte na modrou TZ, která vás dovede na Dianu. Délka trasy je 7,5 km. Ti, kteří nebudou chtít čekat na vlak z dolního nádraží na Březovou, mohou jít napřed od dolního nádraží po zelené TZ a přijít na Sv. Linharta (celkem 4,5 km).