Betlém, který využila obec v minulém roce při rozsvěcování vánočního stromu, se v letošním roce rozšířil o další počet figur, a to vše díky iniciativě a šikovnosti občanů. Betlém se tak pro mnohé občany stal vánoční dominantou obce.

(sak)