Zahrály čtyři hudební soubory, domácí domácí dechový orchestr Březováček (na snímku), dechový orchestr Základní umělecké školy Toužim, dechový orchestr Základní umělecké školy A. M. Buxton Úpice a nakonec orchestr Základní umělecké školy Band Horní Slavkov.