V již existující lázeňské obci u Vřídla nechal císař Karel IV. postavit hrad (dnes zůstala Zámecká věž).

1788Stavba nového kamenného divadla, otevřeno bylo dne22. července l788 Mozartovou operou Figarova svatba.
V domě ´Maltézský kříž´na Staré louce čp. 334 byla otevřena první karlovarská knihtiskárna.

l808V Karlových Varech se narodili dva pozoruhodní muži: Eduard Hlawaczek, významný karlovarský lázeňský lékař a publicista, autor výtečného průvodce městem, a August Pfitzmayer, významný evropský orientalista, vysokoškolský profesor.

l828V Karlových Varech koncertoval slavný italský houslista Nicolo Paganini.

l858Byla dokončena nová silnice z Karlových Varů do Mariánských Lázní.
l9. března se v Karlových Varech narodil Josef Hofmann, významný národopisec Karlovarska.
Ve dnech l2. – l6. září se konaly oslavy 500. výročí založení Karlových Varů. Hlavní organizátoři byli dr. M. Forster a dr. R. Mannl.
l2. září byl odhalen pomník Karla IV., autorem pražský sochař J.C.Max. Dílo bylo často kritizováno pro svou koncepční nezdařilost. Hlavním kritikem sochy se stal baron Lützow, který na ni reagoval instalací sochy kočky v parku své vily.

l878V tomto roce vyšel první český průvodce po Karlových Varech z pera A. F. Čtvrtečky.
4. února vyhořela stará papírna v Březové
Byla provedena demolice staré Vřídelní kolonády.
l5. října byla otevřena nová městská jatka na tak zvaném Čertově ostrově.

1898Velká stávka stavebních dělníků.
V Doupově se narodil dr. Viktor Karell, významný historik Karlových Varů.
l7. května skončila po dvaatřiceti týdnech stávka porcelánských dělníků v Doubí a Dalovicích.
l0. července byla odhalena pamětní deska J. Brahmse na domě Brusel (později Brahms) v ulici pod Jelením skokem.
23. října byla otevřena nová střelnice střeleckého spolku v Březové.
l7. prosince byl zahájen provoz na železniční trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně.

l908Během roku se uskutečnily četné protičeské demonstrace, byla vytlučena okna Slovanské besedy.
V Karlových Varech se léčil francouzský ministerský předseda Clemenceau.
4. července byl odhalen pomník Fryderika Chopina.
l. srpna byl jmenován zřídelním inženýrem prof. dr. Robert Kampe, vynikající odborník, autor četných spisů o hydrogeologii a jímání pramenů v Karlových Varech.
24. září bylo zřízeno první stálé kino „Continental“ v hotelu Střelnice.
24. března se narodil Miloslav Wajs, literární historik Karlovarska, rodák z Prahy.

l9l89. června vstoupila v platnost nová válečná omezení v prodeji chleba a mouky na lístky.
Ve dnech l7. a l8.července se konaly hladové demonstrace karlovarských žen.
l. srpna byl zaveden lístkový prodej tabáku a kuřiva.
28. října se uskutečnilo vyhlášení samostatné Československé republiky.
30. října městská rada vydala prohlášení k obyvatelstvu, ve kterém se hlásí k proklamované autonomní provincii Deutschböhmen, odmítla svrchovanost ČSR.
6. listopadu byla ve městě utvořena vojenská rada, která složila přísahu věrnosti provincii Deutschböhmen.
4. prosince začaly Karlovy Vary z nedostatku papírových platidel vydávat vlastní nouzové peníze.
l2. prosince podplukovník Slezáček obsadil Karlovy Vary českým vojskem.
V lázních se léčil tvůrce tureckého státu a jeho pozdější president Kemal Atatürk.

Pokračování kalendária si přečtete příští neděli.

Stanislav Burachovič