Občanské sdružení Nový kurz ve spolupráci s městskou knihovnou připravuje soutěž Talent města Nové Sedlo 2018 „Zlaté srdce“. Zúčastnit se zájemci mohou ve třech kategoriích. Do té literární musí poslat povídky, úvahy, vyprávění, fejetony nebo třeba své básničky.

„Těm, kteří pak nechtějí svůj literární počin sami prezentovat, nabízíme, že to přečtou knihovnice,“ uvedla Martina Rišková. V dramatické kategorii se mohou prezentovat recitátoři (nejlépe s vlastní tvorbou), sólisté nebo skupiny s hereckým vystoupením, případně kouzelníci.

Poslední kategorie je hudební a je určena zpěvákům nebo hráčům na hudební nástroj.  „Všechna vystoupení by neměla překročit časový limit 10, maximálně 15 minut. Soutěž je vyhlášena pro věkovou kategorii omezenou od data narození, a to 31.12.2007,“ upřesnila knihovnice pravidla soutěže. Formuláře přihlášek jsou k dispozici v městské knihovně nebo ve zpravodaji.

„Soutěž bude probíhat ve dvou kolech, do konce ledna je nutno odevzdat přihlášky a práce spadající do literární kategorie. 1. kolo proběhne v úterý 27. února 2018 od 17 hodin v atriu Městského úřadu Nového Sedla. Slavnostní finále se uskuteční v úterý 27. března 2018 od 17 hodin taktéž v atriu Městského úřadu Nového Sedla,“ upřesnila Martina Rišková.

Pro vítěze jsou připraveny krásné a hodnotné ceny. „Za celý organizační tým vás srdečně zveme jako soutěžící do naší talentové soutěže. Nebojte se ukázat, co umíte,“ vyzývá k účasti knihovnice.