Prvým autorem koncertu je Giuseppe Verdi (1813—1901). Vyrůstal ve skrovných poměrech. Jeho talent byl v mládí sporný. Nebyl přijat na konzervatoř. A přece se ve dvaceti šesti letech uplatnil svou první operou přímo v milánské Scale. Následovaly však neúspěchy a životní trauma. Během několika dnů mu zemřely dvě děti a žena. Zdálo se, že Verdi na uměleckou tvorbu rezignoval. Píše však další, již třetí operu Nabucco a nastává naprostý obrat.

Italská opera v něm nalézá vrchol, který ctíme a milujeme dodnes.

Luisa Millerová je třítaktová opera na libreto Cammarana podle Schillerovy tragedie Cabale und Liebe, jejíž premiéra se uskutečnila v Neapoli v roce 1849.

Richard Wagner (1813—1883) pocházel z hereckého prostředí. Hudební vzdělání zpočátku získal u svatotomášského kantora v Lipsku. Dokonalé vyškolení technické, v přísně bachovské tradici Wagnera vyzbrojilo pro úkoly, které si v životě předsevzal.

Šest let působení u drážďanské opery znamenalo velký vzestup Wagnerova umění. Uvedl jevištně své první opery Rienzi, Bludný Holanďan a Tannhauser a připravil dílo další — Lohengrina.

Společně s Hectorem Berliozem a Franzem Lisztem tvoří Wagner trojici zakladatelů novoromantismu, směru, který opouští tradiční formy a přechází k velkorysému spojení všech uměleckých prostředků. V opeře odstranil uzavřená čísla árií a duetů, v harmonii a v orchestru přinesl množství nových výrazových prostředků.

Wagnerovo hudební drama znamená jeden z největších činů v oblasti umění 19. století.

Antonín Dvořák (1841—1904) je zastoupen v programu dvěma skladbami.

Rondo g moll pro violoncello je drobná skladba, která vznikla o vánočních svátcích roku 1891. Dvořák se připravoval na cestu do Ameriky, kde nastupoval příští rok jako ředitel Národní konzervatoře v New Yorku. Před odjezdem se zúčastnil několika koncertů na rozloučenou po českých městech. Mezi spoluhráči byl i violoncellista Hanuš Wihan. Pro něj vznikla skladba nejdříve s doprovodem klavíru. Za pobytu v Americe Dvořák skladbu instrumentoval pro malý orchestr, jak to odpovídá intimní povaze díla. Podobně jako ve slavném violoncellové koncertu i v Rondu zaznívají zpěvná témata lyrického až melancholického rázu — možná výraz citového rozechvění, jež se Dvořáka zmocňovalo před dlouhodobým odjezdem do ciziny.

První ze tří Slovanských rapsodií vznikla v těsném sousedství se Slovanskými tanci v roce 1878 v době, kdy byl Dvořák objeven světu díky Moravským dvojzpěvům. Tři rapsodie napsal s úmyslem, vytvořit volné hudebně–básnické meditace o slavné slovanské minulosti.

Johannes Brahms (1833—1897), který pocházel z chudé německé rodiny hudebníka v Hamburku, žil většinu života ve Vídni. Byl ctěným umělcem nejen pro svůj mužný vzhled s nádherným plnovousem, ale především pro dokonalost svého umění. Byl vynikajícím klavíristou a dirigentem. Jako skladatel se nezapojil do reformních snah v opeře ani v symfonických básních. Měl po celý svůj život velký ideál vžít se do ducha kompozičního umění starých mistrů a tradiční formy naplnit novým výrazem.

Brahms se dlouho připravoval na symfonickou tvorbu. Téměř 70 děl předcházelo první symfonii, kterou napsal až ve 43 letech. O rok později vznikla Symfonie č. 2. Byla-li první symfonie přirovnávána k bouřlivé podzimní noci, má druhá symfonie D dur charakter pastorální, idylický a náladu slunečního dne. Poetický závěr I. věty považují někteří za nejkrásnější část symfonie, kdy z malého motivu vykouzlil Brahms závěr plný vůně květin a jemnou září posledního slunečního paprsku. Celá symfonie je kouzelným dílem z radostných a bezstarostných chvil Brahmsova života.

SBS Radio and Television Youth Orchestra

Zakládající dirigent a umělecký ředitel SBS Radio and Television Youth Orchestra Sydney Matthew Krel (narozen v Rusku) završil své hudební vzděláním na Gněsinově hudební akademii v Moskvě. Od roku 1978 žije v Austrálii, kde působil jako dirigent orchestru ve Strathfieldu a Symfonického orchestru Petera Seymoura a jako hostující dirigent se představil u symfonických orchestrů v Queenslandu, Tasmanii a Melbourne.

V roce 1988 Matthew Krel založil SBS Radio and Television Youth Orchestra, s nímž v červnu následujícího roku uskutečnil jejich první koncert pro představitele města Sydney. Orchestr je tvořen z mladých umělců ve věku 13–25 let, vybraných každoročně prostřednictvím konkurzu.

Od roku 1990 diriguje Matthew Krel většinu z koncertů tohoto orchestru jak v Austrálii, tak při jeho četných zahraničních turné, kdy orchestr vystoupil na Novém Zélandu, v Číně, Japonsku, Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, České a Slovenské republice, Estonsku, Finsku a Rusku. V roce 2000 účinkoval orchestr na kulturním festivalu v rámci Olympijských her v Sydney.

V rozsáhlém repertoáru orchestru najdeme vše od hudby barokní až po díla současných australských skladatelů. Orchestr nastudoval 50 televizních programů a řadu programů rozhlasových, natočil šest CD. S orchestrem spolupracují vynikající sólisté a dirigenti z celého světa. V Karlových Varech jsme jej mohli vyslechnout již v roce 2005.

Koncert SBS Radio and Television Youth Orchestra se koná v neděli 5. října v 16.30 v Lázních III.