Pozváni jsou trubači z Kladské a komorní sbor Rosa Coeli. Dále budou účinkovat rytíři z Řádu svatého Huberta a sokolníci ze sokolnického střediska Cheb. Mši celebruje Mons. František Radkovský a páter Peter Fořt. Svatohubertská mše je sloužena k požehnání české myslivosti, přírody, za živé i zemřelé myslivce a lesníky a samozřejmě k poctě sv. Huberta, patrona myslivců. Kdo to vlastně sv. Hubert byl? Narodil se kolem roku 655 a podle legendy pocházel z bohatého šlechtického rodu. Stal se náruživým lovcem a milovníkem hýřivých zábav. Jako mladý se oženil s Floribanou, která však při porodu jejich syna Floriberta zemřela. Po těžkém životním osudu hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. Vtom prý uslyšel: „Proč stále hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!" A tak pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl zasvětit svůj život službě Bohu a stal se knězem. Kolem roku 700 byl vysvěcen na biskupa v Maastrichtu. Později měl své sídlo v Lutychu, kde postavil katedrálu a dál se věnoval šíření víry. Zemřel 30. května 727 a jeho ostatky byly v roce 743 přeneseny do městečka Andagia v Ardenách, které se od té doby jmenuje St. Hubert. Sv. Hubert je zobrazován jako biskup nebo jako lovec.