Absolventi pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové v ateliéru akademického sochaře Kurta Gebauera Ivana Junková, Michal Kohút, Stanislava Konvalinková, Hana Poislová, Marek Rejent, Jan Slovenčík, Dagmar Šubrtová, Diana Winklerová, Veronika Zapletalová a další vystavují v sokolovském klášterním kostele svatého Antonína. Kurátor zdejších výstav současného českého výtvarného umění Josef Vomáčka pokračuje v sérii výstav věnovaných skupinám studentů slavných výtvarných osobností na Akademii výtvarných umění nebo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

„Pověstný Gebauerův humor, otevřenost a vstřícnost s vlastními kánony svobodné tvorby samozřejmě výrazně poznamenaly dynamickou tvůrčí tvář celého ateliéru. Výstava je další pestrou senzací, která je spjata zcela původní originalitou s místem svého konání. Současně tato prezentace rozvíjí vnitřní tradici ateliéru, který každoročně pořádá výstavy, na nichž se střetávají díla absolventů, stávajících studentů a pedagogů," uvedl Vomáčka.

Gebauerovi žáci pracují s land-artem, performancemi, instalacemi, objektem, konceptem, videem a podobně. Sám Gebauer nejednou přiznává, že jejich dílo ,,nemůžeme přesně definovat".

Názvem výstavy „Sokolopeření" reagují zúčastnění mladí umělci na to, že je v kostele, ale nakonec, zdá se, důležitější je, že je v Sokolově a Sokolov opeřují svými pokusy a operami, tedy italsky díly.

„Věříme, že budou tak zpěvná, jako jsou opery v divadlech, nakonec kostel je veliké divadlo a členové našeho souboru, absolventi Ateliéru veškerého sochařství UMPRUM v Praze, se, myslím, snažili, aby v souboru předvedli výkon, který tématem a proporcemi přispěje k výrazu scény," říká Kurt Gebauer.

„Někdo jako já s pomocí Dagmar Šubrtové jsem našel ve svém již hotovém sortimentu to, co by reagovalo na atmosféru místa, ale zdá se, že většina účastníků šila dílo, tedy operu, na míru místa. Sám jsem zvědav, jaká kakofonie zaplní prostor kostela, který sám o sobě je výrazně členěn. Doufám, že naše představení neudělá ostudu proslulému dramaturgovi sokolovského kapucínského kostela sv. Antonína Paduánského Josefu Vomáčkovi, který se režií výstav už nesmazatelně zapsal do dějin Sokolova," říká.

Sokolov má za sebou bezesporu složitou historii a každý pokus přizdobit krásného, dějinnými zvraty opakovaně oškubaného ptáka novým peřím, nám budiž radostí.
Výstava je otevřena do 5. listopadu, a to denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstup je díky finanční podpoře města Sokolova zdarma.