Klášterní kostel svatého Antonína na Starém náměstí v Sokolově hostí koncert árií a sborových částí jedinečného duchovního oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händela, které vzniklo během léta roku 1741. Koncert se koná v pondělí 26.10. od 19 hodin. Vstupné je 120 korun. Účinkují sopránistka Věra Likérová, komorní soubor Atlantis Collegium – umělecký vedoucí Vítězslav Podrazil, holandský smíšený sbor Kompenkoor, sbormistr Cees Wouters.

Oratorium Mesiáš je Händelovým neznámějším a nejpopulárnějším oratoriem, které Händel vytvořil za pouhých 24 dní. Premiéra se uskutečnila 13. dubna 1742 v Dublinu. Úspěch byl nesmírný. Od své premiéry je Mesiáš hrán nepřetržitě po celém světě a je jednou z nejuváděnějších skladeb všech dob. Autorem libreta je Händelův veliký příznivce, obdivovatel a mecenáš Charles Jennens.

Základ tvoří starozákonní texty, zejména úryvky z proroctví Izaiášova a knih žalmů, Třídílná struktura oratoria je naplněna událostmi ze života Ježíše Krista: Díl první: Proroctví spásy, příchod Mesiáše a jeho vykupitelské skutky na zemi. Díl druhý: Oběť bičování a ukřižování, sestoupení do pekel a Zmrtvýchvstání, Božský triumf. Díl třetí: Příslib vykoupení lidstva, vítězství nad smrtí a hříchem v den velkého soudu, oslava Krista.

Vedle 16 árií je v oratoriu velmi významně zastoupen sbor. V 19 velkých sborových částech Händel zvukovou nádherou navazuje na velkolepou anglickou sborovou tradici Henryho Purcella. Také nejslavnější částí celého oratoria je beze sporu sborové „Hallelujah" umístěné v závěru druhého dílu. V mnoha zemích je již vžitou praxí, že publikum při této části stojí. Tradice totiž říká, že při prvním provedení Mesiáše v Londýně povstal při prvních tónech Hallelujah sám král Jiří II. a stál až do konce této části.