Představeno na ní bude 11 reprodukcí kartografických materiálů ze souboru mapové sbírky PřF UK v Praze, a to například kopie nejstarší mapy Království českého, chované v biskupské knihovně v Litoměřicích, Komenského Markrabství moravské, zobrazení Slezska dle Martina Helwinga, Kosmografie česká Sebastiana Münstera. Kompletní expozice mapové sbírky představuje unikátní rukopisné mapy, staré atlasy a digitalizované glóby, které nejsou běžně dostupné v jiných sbírkách. Celý soubor kartografických exponátů byl takto vůbec poprvé prezentován veřejnosti v roce 2014 na Univerzitě Karlově. Výstavu zahájí přednáškou v úterý 13. ledna od 18 hodin ředitelka mapové sbírky PřF UK v Praze Eva Novotná, která je také autorkou scénáře výstavy. V přednášce se autorka stručně zmíní o historii mapové sbírky a pohovoří o záměrech expozice. Přednáška bude doplněna o fotoprojekci. „Dalším doprovodným programem výstavy bude přednáška Ondřeje Maliny s názvem Loket a Loketsko na mapách – od historie k současnosti, která se koná ve čtvrtek 22. ledna od 18 hodin rovněž v atriu knihovny," uvedla za loketskou knihovnu Kamila Bartůšková.