Tím je odkanalizování Dolních Pochlovic, kde byl velký problém, kdy přečištěné vody putovaly do řeky Ohře. Z tohoto důvodu se město dopracovalo k plánu vytvořit přečerpávací stanici, která by tak vody odváděla přímo do čistírny odpadních vod. V příštím roce tak společně se Sokolovskou vodárenskou město zahájí první etapu projektu spojeného s vybudováním přečerpávací stanice. První etapou je tedy její vybudování v Dolních Pochlovicích, další fáze pak budou pokračovat k ulicím, které Dolní Pochlovice křižují, mezi tyto ulice patří Pionýrská a hlavní ulice Pochlovická. Mimo jiné se město dostane k opravám kanalizací, chodníků i vybudování nových k pozemkům určeným k prodeji.

(sak)