Stádo modrých losů putuje v těchto dnech po hradech, zámcích, kostelích a dalších místech v regionu, kde pořádá své koncerty a výstavy Festival Uprostřed Evropy. Akční hornofalcký výtvarník Michael Werner maluje na každém ze sedmi desítek festivalových míst na tabuli o velikosti 1 krát 2 metry modrého losa s názvem místa. S jejich narůstajícím stádem putuje jako poselství míru přes hranice měst a zemí. „Los, který je pokládán za archaické zvíře, ztělesňuje mír, klid a vyváženost. Modrá barva připomíná vlajku Evropské unie,“ vysvětluje Werner.

Všechny návštěvníky festivalových akcí žádá, aby se podepsali svým jménem na zadní stranu losích tabulí nebo napsali krátký vzkaz. Los pak se svým poselstvím putuje do dalších míst. „Svým podpisem vyšlou všichni zúčastnění přátelské znamení do německo–českého příhraničního regionu,“ říká výtvarník.

Modré stádo losů podle něho představuje klid a osvícenost nezávislé na hranicích států a narůstající od obce k obci. „Podobně jako se zvětšuje modré losí stádo, srůstají krok za krokem také evropské země. Modrá barva asociuje pozitivní vlastnosti: sympatii, harmonii, vstřícnost, přátelství a důvěru. Jako zvíře sdružující se ve stádech vyhledává los přímá setkání s národy země a předává jim sdružující poselství,“ míní umělec.

Na svých tabulích maluje losa zvětšeného z pětatřicet let starého obrazu německého konceptuálního umělce, pacifisty Josepha Beuyse (1921-1986). Ten namaloval počátkem sedmdesátých let asi 10 centimetrů velkého červeného losa tuší a stříbrným bronzem na bílý karton. Tento los velikosti pohlednice posloužil festivalové umělecké akci jako předloha.

Více o festivalu na festival-mitte-europa.com.

Tomáš Kábrt