Již více než padesát let funguje v Habartově loutkové divadélko Kahánek. Ačkoliv se osazenstvo divadélka dlouho měnilo, soubor hraje dodnes. V současnosti našel azyl v Mateřské škole v ulici Karla Čapka v Habartově. Vedoucí je Šárka Mašková a jejím největším pomocníkem zůstala zakladatelka divadélka Miroslava Sčotková.

V souboru dnes hraje okolo 13 lidí, jejich počet se ale neustále mění. Důvodem je mimo jiné odcházení dětí na studia. Po nich pak přicházejí noví a noví zájemci. Mezi členy, kteří stáli u zrodu divadélka, je i Helmut Käss. Ten přislíbil, že o souboru prozradí několik novinek.

Jak často a kde pro děti hrajete?

Hrajeme jednou za měsíc, po zbytek měsíce zkoušíme nová představení. Zúčastňujeme se akcí na hradě Hartenberg v Hřebenech, hrajeme též v Habartově, v našem azylu. Dále jezdíme do Citic nebo na statek Bernard v Královském Poříčí. Musím také připomenout, že nás sponzoruje město Habartov.

Jak se malí diváci a jejich rodiče dozvědí o vystoupení Kahánku?

V Habartově máme svoji nástěnku na náměstí Přátelství, vystoupení hlásí i místní rozhlas. Další připomenutí je na internetových stránkách města.

Nedá mi to a musím se zeptat. Jaké loutky máte a jak se dětem líbí?

Vlastníme jednak maňásky, ale také nádherné marionety. Ty máme z loňského roku úplně nové a dětem se líbí o trošku více než maňásci. Jedničkou je kašpárek, ale dětem se líbí třeba i čert, princezna nebo i drak. Máme radost, když vidíme v jejich očích nadšení a když se jim představení líbí. Jsme také rádi, když si děti s loutkami povídají nebo třeba zpívají. Pro nás je to pokaždé ta největší odměna.

V. Marek