Program sjednocení historických ostrostřelců v ČR

Datum: 28.9. 2007

Místo konání: Loket – kostel sv. Václava

Sokolov- Staré náměstí a náměstí Budovatelů Loket – náměstí T.G.Masaryka

Loket – hrad

Účastníci: Sbor loketských ostrostřelců

Sbor rakovnických ostrostřelců

Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro

Ostrostřelecká společnost Chomutov

Brněnský střelecký sbor

Garda městyse Senomaty

Sdružení střeleckých cechů Polské republiky

Výbor Evropských svazů ostrostřelců

Aliance historických vojsk Chorvatska

Další vážení čestní hosté (starostové, kmotři, hejtmanové)

Časový harmonogram sjednocení Ostrostřelců Koruny české:

09:45 hod - Nástup na náměstí T.G.Masaryka

10:00 hod - Konání slavnostní svatováclavské bohoslužby v kostele sv. Václava a posvěcení pamětních stuh jednotlivým sborům. (slavnostní bohoslužbu celebruje Mons. Dr. Robert Falkenauer – generální vikář plzeňské diecéze. A Dr. Jiří Majkov – loketský farář).

10:00 do 14:00 hod - Program připravený kulturní komisí města Loket a místních podnikatelů – náměstí T.G.Masaryka - Loket

11:15 hod - Odjezd z náměstí T.G.M. Loket do Sokolova (kapucínský klášter)

11:45 hod - Zahájení slavnostního průvodu od kapucínského kláštera přes Staré nám., Růžové nám., ul. Rokycanova, ul.K.H.Borovského na náměstí Budovatelů

12:15 hod - Přednesení slavnostního proslovu zástupce města Sokolov a zástupce sdružení Ostrostřelců koruny české. Předání posvěcených pamětních stuh sborům. Ukončení provedením slavnostních salv a výstřel z děla. Průvod - ul.5.května, ul.Nábřežní, ul.Rooseweltova, Staré náměstí.

15:00 hod - Zahájení slavnostního pochodu od záchytného parkoviště u benzínového čerpadla a dále přes kamenný most na náměstí T.G.M., ul. Kostelní zpět na náměstí T.G.M. k trojičnímu sloupu.

15:30 hod - Přednesení slavnostního proslovu starosty města Loket a čestných hostů, a zástupce sdružení Ostrostřelců koruny české. Předání pamětních medailí – čestnými hosty. Vyhlášení králů střelců jednotlivých sborů. Na závěr provedení slavnostních salv a výstřelem z děla.

17:00 hod - Starosta města Lokte představí váženým hostům město. Závěrečná slavnostní večeře na hradě Loket a konání ustanovující konference(uzavřená společnost).