Ty jsou chráněné jako kulturní památka. Zakladatelem hradu byl podle názvu pravděpodobně panovník, který ho mohl založit již před rokem 1232, ze kterého pochází zakládací listina města. Na konci třináctého století byl v okolí hradu manský systém, do nějž patřilo padesát vesnic. Po husitských válkách byl hrad často zastavován, až ho roku 1523 získali Šlikové, kteří ho výrazně přestavěli, ale již v roce 1547 jim byl zkonfiskován. Po roce 1603, kdy se hrad stal majetkem města, byl využíván jen k hospodářským účelům. Během třicetileté války byl však poškozen a jeho zříceniny rozebrali lidé v devatenáctém století na stavební materiál. Hradní jádro tvoří pahorek s rozměry 28 × 28 metrů obklopený příkopem. Podle historických popisů jádro chránily dvě hradby, v nárožích stály věže, byl zde třípatrový palác a letní dům. Archeologický výzkum potvrdil datování hradu do 13. století.