Pestrá přehlídka děl představí starší autory, ale i mladší členy Klubu konkretistů a třeba také díla nabízející interaktivitu. „Program dětem hravou formou nastíní klasické i novátorské autorské přístupy. Kromě interaktivní prohlídky výstavy se budou děti věnovat jednoduchým tvůrčím aktivitám, tedy akční a participační tvorbě či variabilitě prvků, inspirovaným vystavenými díly,“ říká Lenka Tóthová z Galerie umění. Dodává, že procházka i výtvarná dílna jsou připraveny na sobotu 4. ledna 2020 od 15 hodin.

MP Sokolov při rozdávání reflexních prvků.
Chcete-li přežít, tak musíte být vidět