Nejprve se ale zastavíme v zaniklé příhraniční obci Újezd. Vznik vesnice s německým názvem Mähring sahá až ke 14. století. V roce 1930 tu žilo téměř dvě stě obyvatel. Po konci druhé světové války ji stihl stejný osud, jako stovky dalších příhraničních vsí a osad a zcela zanikla. Jen hospodářský objekt využívala Pohraniční stráž jako pozorovatelnu. Ve středověku zde údajně měla stát tvrz.

| Video: Youtube

Nejzápadnější bod republiky je o dalších zhruba jeden a půl kilometru dál a je uprostřed Újezdského potoka v místě, kde vodní tok opouští Českou republiku a vtéká do Německa. Bod označují dva hraniční mezníky s označením 9C a 9D a další republikové nej je nasnadě. Mezník 9C je totiž nejzápadněji umístěným hraničním znakem Česka. Letopočty 1844 na meznících upomínají na vyznačení česko-bavorské hranice na základě demarkačního protokolu z roku 1842. Když už jsme u státních hranic a hraničních znaků, tak ta s Německem je dlouhá téměř 819 kilometrů a osazena je 16 235 hraničními znaky.

Jistou zajímavostí je nejen nejzápadnější místo republiky, ale také zdejší příroda a na německé straně v těsné blízkosti hraniční čáry krásné tůňky a rybníčky. Na jaře v roce 2020 se přední čeští cestovatelé a fotografové vydali na několikadenní symbolickou pouť na počest tehdy zesnulého cestovatele náčelníka Miloslava Stingla. V rámci této pouti navštívili i nejzápadnější bod Česka dobrodruzi jako Jiří Kolbaba, Miroslav Bobek, Jan Révai, Štěpán Rusňák a akci podpořil Jakub Vágner, Mnislav Zelený, Steve Lichtag, Martina Kociánová a další dobří lidé, jak je vepsáno na ilustraci v místě nejzápadnějšího bodu republiky. Tato ilustrace ale už v roce 2023 na místě nebyla.