Vyhrát soutěž CzechTourism Destinace 2015 by pro obnovenou památku znamenalo výrazný posun v rámci turismu. Anketa zahrnuje několik kategorií, statek Bernard prezentuje dlouholetou tradici. „Kdybychom se umístili na předních příčkách v kategorii tradičních řemesel, znamenalo by to pro nás významné zviditelnění. Byli bychom rádi, kdyby lidé v celé České republice věděli o tom, že existujeme. Jsme jediní svého druhu a věříme, že máme šanci postoupit. Přiznám se, že ani nevím, jaká výhra by nás čekala, tou nejzásadnější odměnou by totiž bylo zvýšení turistického ruchu," poznamenal za statek Bernard Miroslav Makovička.

Podle něj je prý místo určitě turisticky atraktivní, řemeslnické dílny jsou na statku Bernard otevřené v týdnu i o víkendu. Pravidelně se tu navíc pořádají akce zaměřené právě na tradiční řemeslo. „Snažíme se lidem přiblížit tradiční řemesla tak, aby si je i oni sami mohli vyzkoušet. Příkladem jsou pravidelné dílny pro děti. Samotný statek se navíc může pochlubit bohatou historií, která by mohla zajímat i návštěvníky z jiných krajů," doplnil Makovička. K obnovení statku došlo v letech 2005 – 2006, od té doby slouží jako centrum tradičních řemesel. V dobách minulých ale stavebně sevřený komplex zahrnoval kromě obytných a správních objektů ještě stáje pro koně a dobytek. Nechyběly kůlny na stroje a nářadí, stodoly, mlékárna a kurníky. Vedle stojící stodola je o 15 let starší než samotný statek, pochází z roku 1907. Jméno Bernard dostal objekt po nedalekém dolu. S příchodem nového ředitele Bernarda Seehoma byl totiž důl v roce 1880 přejmenován na jeho počest na důl Bernard a od něj byl převzatý i název pro statek. V současné době pořádá statek Bernard i svatební obřady, kulturní akce i prodej tradičních výrobků. Veřejnost ho může podpořit svým hlasem až do konce října na webových stránkách soutěže. (kčr)