Rozšíření služeb krytého bazénu, vybudování tábořiště pro vodáky nebo parkoviště u Husitské ulice plánuje město Sokolov v rámci zkvalitnění služeb pro turisty. Počítá s tím návrh Programu sociálního a ekonomického rozvoje města, který projednalo sokolovské zastupitelstvo.

„Rozšíření služeb v bazénu by mohlo pomoci i to, že Sokolovská bytová, která je správcem městského bazénu, koupila nedávno bývalé podzemní sklady u bazénu. Tam by se do budoucna mělo vybudovat zázemí pro další služby,“ uvedl sokolovský místostarosta Zdeněk Berka.

Zatím zcela chybějící zázemí pro vodáky by zase mělo vzniknout poblíž areálu Sokolovské bytové. Sokolovem, ačkoli jím hojně využívaná řeka Ohře protéká, zatím vodáci spíše projíždějí. Tábořiště jsou jen v okolí, nad Sokolovem v Šabině, po proudu pak v Lokti. „Pokud by tu bylo tábořiště, vodáci by mohli ve městě zůstat a využívat služby místních obchodníků,“ míní Berka.

Zkvalitnění služeb pro návštěvníky města by mělo poskytnout i nové parkoviště u Husitské ulice. „Zejména při kulturních a společenských akcích je totiž kapacita parkování v dolní části města nedostatečná,“ uvedl místostarosta.

Návrhy na zlepšení služeb pro turisty nemusejí být zdaleka konečné. Podle Berky se mohou objevovat další a budou do programu rozvoje doplněny. Program má sloužit jako základní seznam cílů, kterých chce město v nejbližších letech dosáhnout.

Atraktivnějšími pro turisty v regionu jsou bezpochyby hrad Loket nebo nově zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí. Zklamání naopak zažívají cyklisté. Kvůli havarijnímu stavu takzvaného houpacího mostu přes řeku Ohři z Těšovic do Královského Poříčí mají omezen přístup na cyklostezku do Karlových Varů.