Co bylo impulsem k založení kvinteta a kdy to bylo?
Být profesionálním hudebníkem má jednu nevýhodu. Ne vždy spolupracujete s lidmi, kteří jsou vám blízcí po lidské stránce. Je to zkrátka jako v každém jiném zaměstnání. My muzikanti máme ale možnost vytvořit si ideální pracovní prostředí v komorním souboru. Pokud to zjednoduším, oslovíte své přátele a dáte dohromady komorní soubor. Stejným způsob vzniklo v roce 2011 i naše žesťové kvinteto.

Jaké skladby máte na repertoáru?
Náš repertoár zahrnuje více než 5 století klasické hudby (renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. století a soudobá hudba), ale i žánry jako dixieland, jazz a filmová hudba. Díky takto širokému repertoáru a zvukovým možnostem žesťových nástrojů můžeme zprostředkovat zážitek publiku s hodně širokým spektrem oblíbených žánrů.

Má to nějaký důvod, že se do Kraslic vracíte již podruhé v tomto roce?
Když se řekne mezi hudebníky Kraslice, každý si hned vybaví velice dlouhou historii výroby dechových nástrojů. Ještě dnes jsou nástroje místního výrobce nástrojů hojně zastoupené v inventáři většiny základních uměleckých škol. Je tedy velký a smutný paradox, že v Základní umělecké škole v Kraslicích není jediný žák, který by se věnoval studiu hry na žesťové nástroje. Rádi jsme proto přijali pozvání jejího ředitele pana Františka Stůje, abychom zde žesťům udělali reklamu. V úterý 20. září zde proto nebudeme hrát pouze večer. Na dopoledne zde máme připraveny dva koncerty pro žáky základních škol.
Žesťové nástroje nespojuje pouze majestátní zvuk. Dokážou překvapit také jemným tónem a virtuózní technikou. To vše umožňuje Žesťovému kvintetu města Plzně připravovat na své koncerty skutečně bohaté dramaturgie programů. Co si soubor ve složení Ondřej Michalec – trubka, Jan Vitinger – trubka, Oldřich Kunc – lesní roh, Barbora Kolafová – trombon a Vítek Müller – tuba připravil pro posluchače v Kraslicích, to se dozvíte, když 20. září v 19 hodin přijdete do koncertního sálu základní umělecké školy.