„Snahou kraje je zkvalitňovat a postupně rozvíjet systém značených cyklotras v regionu. Díky tomu k nám jezdí stále více domácích i zahraničních hostů a náš kraj se stává vyhlášenou lokalitou pro cyklisty. Rozhodli jsme se proto, že stejně jako v minulých letech i v tomto roce podpoříme Klub českých turistů, který nám v tomto ohledu velmi pomáhá. Příspěvek musí ještě schválit krajské zastupitelstvo,“ uvedl krajský radní Josef Janů.

Peníze budou využity nejen na kontrolu a údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji, ale i na další úpravy a napojení stávající sítě cyklotras.

Pokračovat by se mělo v optimalizaci tras na Kraslicku a naplánovány jsou přeložky tratí. Například ve Vykmanově nebo v Loučkách. Dojít má rovněž k prodloužení cyklotrasy z Hanova do Mariánských Lázní nebo k přeznačení místní trasy v Libé na trasu pro horská kola.