Armádní lékař Vladimír Pavlík posílil spolu se svou kolegyní chebskou nemocnici.Armádní lékař Vladimír Pavlík posílil spolu se svou kolegyní chebskou nemocnici.Zdroj: Univerzita obranyOba dva lékaři se museli vyvázat ze svých povinností na katedře a přeorganizovat směny ve svých nemocnicích. Kapitánka Blanka Kupsová zůstane v nemocnici v Chebu do konce února, podplukovník Vladimír Pavlík až do 7. března. A s ním si Deník povídal o tom, jaký je ´běžný den´ v nemocnici, o jaké pacienty se armádní lékaři starají či o tom, co je pro ně v současné době nejhorší.

Situace v chebské nemocnici je dlouhodobě kritická, máte za sebou více jak týden služby v tomto zařízení. Jak vnímáte atmosféru?

Jedná se o nemocnici okresního typu, tedy ve srovnání třeba s Fakultní nemocnicí Hradec Králové je zde výrazně menší kapacita lůžek a personálu. Je to moje první profesní zkušenost s tímto typem nemocnice. Dosud jsem vykonával praxi v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích a hlavně ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Atmosféra v chebském zdravotnickém zařízení je profesionální a pracovní. Zaměstnanci ví, co mají dělat a dělají to jak nejlépe umí.

S jakým přijetím jste se setkali? Na jakém oddělení a s jakými pacienty pracujete?

Lékaři v čele s panem primářem Adamcem a ostatní zdravotnický personál včetně sestřiček nás přijali velmi dobře, jsou rádi, že jsme posílili v počtu dva lékaři pracovní tým na interním oddělení. Já a paní kapitánka Blanka Kupsová pracujeme společně na jednom z oddělení, které bylo už vloni na jaře předěláno na Covid pacienty. Jedná se konkrétně o původní oddělení chirurgie, které již téměř rok hospitalizuje pacienty s interními chorobami. Na daném oddělení je 30 lůžek, které jsou z větší části zaplněny pacienty. Zhruba polovina pacientů tohoto oddělení je zde hospitalizována pro potíže po prodělání covidu, zejména kvůli nemocem spojeným s dýchacím systémem. Druhá polovina hospitalizovaných pacientů má celou řadu dalších interních diagnóz.

Oba dva jste se museli vyvázat na několik týdnů ze svých povinností na katedře a ve svých nemocnicích. Vzhledem k tomu, že Cheb je jedním z uzavřených okresů, asi není možné podívat se domů alespoň ´na skok´. Jak moc to bylo a je organizačně náročné?

Jsme vojáci a jsme zvyklí na občasnou domácí nepřítomnost. Během mé vojenské kariéry jsem strávil více než dva roky v cizích zemích, včetně bojové mise v Afghánistánu. Po organizační stránce nám vyšlo vstříc naše mateřské pracoviště. Díky pomoci ze strany děkana Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzity obrany v Brně profesora Romana Chlíbka jsme cestovali do Chebu pohodlně a hlavně rychle služebním vozidlem. Rozhodnutí odjet do Chebu padlo v úterý 9. února a v pátek 12. února jsme se v 10.30 hodin hlásili oba dva panu řediteli chebské nemocnice. Pracujeme zde každý den včetně sobot a nedělí přibližně 8 hodin. Náročné to jistě je, ale musíme to zvládnout.

Jako armádní lékaři jste zvyklí na spoustu věcí. Lze ale to, co se v současné době děje kvůli covidu, s něčím porovnat? Co je pro lékaře v současné době nejhorší?

Současnou situaci lze částečně porovnat například s hromadnými zdravotnickými ztrátami při bojové činnosti. Na tuto skutečnost jsou vojenští zdravotníci, nejenom lékaři opakovaně školeni. Nicméně současnou velmi vážnou epidemiologickou situaci takového rozsahu nepamatuji.

Jak vypadá váš ´běžný´ den?

Naše pracovní doba je každý den včetně sobot a nedělí od 7 hodin do 16 hodin. Ráno bývá hlášení lékařů, kdy sloužící lékaři předávají informace o pacientech, o které se starali v noci. Dopoledne probíhá na oddělení tradiční a každodenní vizita lékařů, kdy se zjišťuje aktuální zdravotní stav jednotlivých pacientů. Odpoledne se řeší nově přijatí pacienti, píše se zdravotnická dokumentace, konzultují se výsledky laboratorních a diagnostických vyšetření. Vedou se telefonáty s příbuznými pacientů, kteří dlouhodobě nemohou navštívit osobně své blízké. Odpolední hlášení pak slouží hlavně k předání informací pro službu konající lékaře. V případě potřeby zůstáváme na oddělení i po pracovní době.

Pacienti, o které se staráte, na tom nejsou dobře nejen fyzicky, ale zřejmě i psychicky. Nemohou za nimi návštěvy, propadají čas na to si s nimi například popovídat, nalít jim optimismus do žil nebo je nějak pozitivně naladit?

Dobrá otázka. V současné situaci jsme rádi, že jsme schopni se postarat o pacienty po stránce jejich interních chorob, tedy těch, které nemocné bezprostředně ohrožují na životě. Po stránce medicíny je o pacienty v chebské nemocnici postaráno velmi dobře. Psychologická podpora by byla jistě vítaná, ale v současné situaci řešíme hlavně choroby, pro které byli hospitalizováni. Já osobně vidím, že u starších ročníků nemocných každé slovo, každé pohlazení udělá dotyčným velmi dobře. Na oddělení, kde pracujeme je početné zastoupení ošetřovatelů, včetně příslušníků Armády České republiky z Klatov. Věřím, že tato skupina zaměstnanců si při každodenní práci nachází čas i na prosté popovídání s pacienty.

Jak relaxujete? Je vůbec možné se v této situaci nějak odreagovat?

Práce je náročná a Cheb patří k uzavřeným okresům. S paní doktorkou máme stejného koníčka, a to je vytrvalostní fyzická aktivita. Oba dva v různých časech a nezávisle na sobě chodíme každý den více jak deset kilometrů v Chebu a bezprostředním okolí. Jiný druh sportovní aktivity je v současné době v podstatě nemožný, když nepočítám vytrvalostní běh. Věřím, že můj tradiční pochod mého rodného kraje, Krakonošova stovka se letos v červnu bude konat a já si zase během stokilometrového pochodu sáhnu na své fyzické dno.

Je spousta lidí, kteří pochybují o tom, že covid-19 je a že způsobuje vážné následky. Co byste jim vzkázali? Je vůbec způsob, jak tyto ´pochybovače´ přesvědčit?

Je obtížné přesvědčit určitou skupinu lidí o své pravdě. Covid-19 je závažné onemocnění s dlouhodobými komplikacemi, které mohou vést až k respiračnímu selhání a ke smrti. S tím souvisí i problematika odpůrců očkování. Přitom systém vakcinace v bývalém Československu a nyní i v České republice byl a je na vysoké úrovni. Očkování je nejúčinnější forma primární prevence proti infekčním onemocněním, včetně covid-19.