„Asistenty prevence kriminality jsme zařadili do míst, kde dochází k narušování veřejného pořádku a kde se koncentruje i větší počet osob. Máme v současné době čtyři asistenty prevence kriminality v nemocnici v Sokolově. Dva asistenty máme na úřadu práce, protože tam docházelo k častým stížnostem, že se tam napadají úředníci. Dva asistenty prevence kriminality máme na okresní správě sociálního zabezpečení, ti mají současně s tím na starost i nádraží. Dva asistenty prevence kriminality máme k dispozici pro pohyb po celém městě," vypočítal velitel městské policie Petr Kubis.

Celý projekt byl nápadem Ministerstva vnitra a smyslem bylo nastartovat tuto iniciativu s tím, že si následně vlastní aktivity převezmou samotné obce.
„Samozřejmě to znamená, že je to určitý zásah do rozpočtu a obce si tuto službu musí financovat. My jsme čekali na volné zdroje. V současné době financujeme asistenty prevence kriminality z dotace Ministerstva vnitra. To jsou ti dva, kteří chodí po městě, a zbytek máme hrazeno z úřadu práce v systému veřejně prospěšných prací. Asistent prevence kriminality, jak říkáme, to jsou další oči a uši," konstatoval Kubis.

Přesněji to znamená, že jsou asistenti prevence kriminality v ulicích a měli by předávat podněty. „V žádném případě nenahrazují policisty. Nemají žádné pravomoci. Na otázku, zda nám pomáhají řešit situaci v těch lokalitách, kde jsou problémy, odpovídám, že ano. V současné době máme nejvíce problémů a nejvíce stížností z ulice Hornická a z okolí divadla, v ulici U Divadla, terminálu. Tam je zejména nasazujeme," uzavřel Kubis.