Meziročně to představuje nárůst o vysokých 106 procent. V porovnání s ostatními kraji se nejmenší kraj v republice ale umístil na posledním místě. V přepočtu vysloužilých baterií a akumulátorů na obyvatele však Karlovarský kraj obsadil 4. místo. Vyplývá to z informací zveřejněných neziskovou organizací Ecobat, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací přenosných baterií.

Ecobat uvedl, že dobrou zprávou je i fakt, že roste počet firem, které se do zpětného sběru zapojují. „Češi jsou přeborníky v třídění papíru, skla a plastů. Ve zpětném odběru použitých baterií však zaostáváme. Proto je každý pokrok v této oblasti velmi důležitý," říká Petr Kratochvíl ze společnosti Ecobat.

V Karlovarském kraji je celkem 524 sběrných míst, jedno sběrné místo tak připadá na 575 obyvatel. „Všechny prodejny, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, jsou povinny baterie bezplatně přijmout, a to bez ohledu na jejich značku, velikost či množství. Kromě toho lze baterie odevzdávat ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů. Ecobat přitom organizuje sběr baterií i na školách, úřadech a ve firmách."

Z celkového objemu baterií a akumulátorů odevzdaných v Karlovarském kraji jich přibližně 24 procent odevzdaly firmy, zbývajících 76 procent pak veřejnost na veřejných, k tomu určených místech. „To, že se do zpětného odběru stále více zapojuje veřejnost, je velmi významné. V jejím vzdělávání nám hodně pomáhají školy v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a v poslední době stále častěji zástupci měst a obcí. Úzce spolupracujeme s obcemi v kraji a věříme, že do budoucna se jejich počty budou dále zvyšovat," doplnil Kratochvíl.