K té došlo poprvé od roku 1964 a rozhodně se podle SUAS nejednalo o jednoduchou záležitost. Společnost o tom informuje na svých webových stránkách.

„V první řadě bylo nutné komín zaslepit, aby se dovnitř nenatahoval vzduch, a vytvořit do něho ve výšce sedmi metrů otvor, kterým se nainstaloval obslužný výtah a plošina," vysvětluje na webových stránkách Vladimír Král, hlavní mechanik divize Zpracování. I tak samotné čištění vnitřní části probíhalo v prostorově velmi omezených podmínkách, a navíc striktně limitováno termíny najetí technologie znovu do provozu. „Práce proto musely probíhat 24 hodin denně," uvádí mechanik, podle kterého ale časový tlak nebyl tím jediným, s čím se bylo nutné vypořádat. Pracovníci dodavatelské firmy se totiž museli vypořádat i s tlakem atmosférickým. „U vody, která se používá u čištění, je nutné, aby měla stejný tlak, ať se komín tryská ve spodní části, nebo nahoře ve 200 metrech. Bylo proto nutné použít čerpadlo s dvojnásobným výkonem, než jaké by bylo potřeba, kdyby se podobné práce dělaly na zemi."

Po očištění se ukázalo, že komín je i po letech v dobré kondici. „Rozsah poškození byl výrazně menší, než jsme čekali. Takže proběhly potřebné opravy a nakonec došlo k obnovení nástřiku celé vnitřní části komína ochrannou hmotou, která zamezuje, aby došlo k dalšímu poškozování vnitřní stěny komínu. A to jak chemickému, tak tepelnému," shrnul Král.

Rozhodně přitom nešlo o žádnou banální opravu. „Práce podobného rozsahu jsou finančně, technicky i materiálově velmi náročné a celkové náklady na vyčištění vnitřní části komínu, jeho sanaci a obnovu nátěru se vyšplhaly na plných 17 milionů korun. Přitom jde teprve o první etapu opravy komína. Ta druhá proběhne v roce 2015 a opravy při ní čekají vnější plášť 200 metrů vysoké stavby. Poté by měl být komín ve stavu, kdy by bez dalších zásahů měl vydržet plně funkční několik dalších desítek let," píše SUAS na svých internetových stránkách s tím, že letošní odstávky se ale zdaleka netýkaly jen nejvyšší dominanty Vřesové. Generální opravou během odstávek prošel i první blok paroplynové elektrárny, kde práce probíhaly především na plynové i parní turbíně a vůbec poprvé od vybudování elektrárny došlo i k výměně exhaustu, což je část technologie mezi plynovou turbínou a kotlem bloku. Generální oprava na druhém bloku proběhla již loni.

Souběžně probíhala během odstávek řada oprav a revizí také v dalších částech Zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové. Na úpravně uhlí se například dočkal generální opravy pasový dopravník P64 pod technologickou skládkou, zatímco na sousední sušárně uhlí se opravovaly jak pasové, tak řetězové zauhlovací dopravníky. K významným akcím patřila i oprava části vnitřní vyzdívky takzvaného hořákového generátoru, která probíhala ještě ve stísněnějších podmínkách než již zmíněné čištění komínu.
„Jediný přístup do vnitřní části generátoru je totiž možný přes zhruba metrový otvor, kterým je nutné dopravit veškerý potřebný materiál," doplnil Král.