Někteří občané Sokolova rozzlobeně reagují na stav vozovek ve městě. Podle nich jsou neustále pokryty vrstvou bláta ze stavby nedalekého obchvatu. Žádají proto vedení sokolovské radnice o zjednání nápravy.

„Můžete z pozice města udělat něco pro to, aby se zlepšil stav veřejných komunikací v Sokolově, pokud jde o jejich znečištění? Současný stav je patrný z pohledu na jakýkoliv autobus MHD. Zejména okolí stavby obchvatu, ale i další místa pokrývá permanentně doslova vrstva blátíčka. V tomto případě by se měla o uvedení veřejné komunikace do původního stavu postarat firma, která stavbu provádí," obrátil se na vedení Sokolova jeden z občanů Marek Vajdík.

Další z řidičů se přidává. „Dříve jsem měl hnědé auto od bahna, jen když jsem jel směrem z Lomnice do Vintířova, nebo v okolí Vřesové. Na to už si člověk zvykl. Dnes ho mám však špinavé i po průjezdu Sokolovem, kam jezdím třikrát týdně," říká Petr Kounovský z Chodova.

Sokolovská radnice tvrdí, že se podněty stěžovatelů zaobírá. „Záležitost jsme prověřili se zástupci Krajské správy a údržby silnic tak, aby došlo ze strany zhotovitele Západního obchvatu, Vodohospodářské stavby Teplice, k úklidu, zejména v místech nájezdů na komunikace. Toto se týká i upozornění na znečištění komunikace ve směru Svatava – Lomnice – Vintířov – dále na Chodov.

Zde nám bylo sděleno, že se společností Sokolovská uhelná již probíhají jednání na zvýšení četnosti úklidu komunikace. Zde dochází ke znečištění vozidly z lomu," sdělil Karel Merxbauer z odboru dopravy sokolovské radnice.