Březovští občané se dočkají důstojného pohřbu ve svém městě. Doposud byli pochováváni v sousedních obcích, protože Březová svůj vlastní hřbitov nemá. Březová byla původně postavena jako ubytovna pro dělníky, hřbitov nebyl prioritou.

„Pomalu se to sune dopředu. V objektu je už investováno několik milionů korun, protože pouze odkanalizování tohoto území, drenáže a základní terénní úpravy stály spoustu peněz. Město do hřbitova investuje jeden až dva miliony korun ročně, je to ale bohužel z čistých peněz," říká starosta Březové Miroslav Bouda.

V těchto dnech město vypsalo výběrové řízení. Předmětem veřejné zakázky je výstavba areálu hřbitova v Březové a jeho přilehlého oplocení. V areálu dojde k vybudování vnitřních komunikací, chodníčků kolem kolumbárií, odvodnění ploch, vyrovnání terénními schodišti ze žulových stupňů, osvětlení areálu, členění vlastní plochy hřbitova do jednotlivých sektorů, kolumbárií a dále dojde k vybavení areálu mobiliářem.

Stavba bude uvedena do provozu jako celek. Práce by měly být zahájeny v červenci 2013 po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. „Otázka našeho hřbitova je otevřena už několik let. Doufám, že se jednou dočkáme," říká jedna z březovských seniorek. „V tomto volebním období chceme zprovoznit alespoň urnový háj se vsypovou loukou. Je to takový malý sen, protože to obnáší komunikační systém, oplocení, osvětlení, svod povrchových vod a mohl bych jmenovat celou řadu dalších věcí," říká starosta.

Celá akce přijde přibližně na 20 milionů. Projekt počítá také s moderní smuteční kaplí. Někteří lidé chtějí například pohřbít do země. Proto kaple a dále třeba zahradnictví v blízkosti hřbitova. „Co se týká té moderní kaple, nebude sloužit pouze k obřadům, ale i k různým společenským akcím, jako jsou třeba svatodušní svátky. S oblibou říkám, že trochu úcty a víry nikomu neuškodí," dodal Bouda.

Doposud si podle starosty mohli někteří občané připadat bez hřbitova tak trochu jako bezdomovci. Hřbitov není prý pouze pietním místem pro uložení urny. Je to podle starosty rovněž jakási nepsaná kronika obce.