Chodovská chmelnice – vzpomínáte? Tentokráte stejný tým, ale na jiném místě. Je jím moderní multifunkční centrum v Březové, kde předvede své výtvory Klub plastikových modelářů (KPM) z Chodova. Jejich předseda Jaroslav Soukup v rozhovoru zdůraznil, že jen díky vstřícnosti vedení březovské radnice mohou opět pořádat toto ojedinělé modelářské setkání. Nejen páni kluci se tak budou moci vrátit do dětských let, kdy jistě každý z nich zkoušel tu a tam postavit nějaký ten plastikový model. Tentokráte je modeláři přivítají 25.května od 9 do 16.30 hodin.
Představte nám trochu chodovský klub modelářů.

V roce 1997, po výzvě v lokálním periodiku otištěné z podnětu Jana Mikače, se sešla skupina fanoušků plastikového modelářství a založili klub.Život klubu byl původně omezený jen na setkávání a modelářské diskuse. Postupně přerostl i do takzvaně veřejného prostoru. Spolupracovali jsme s Domem dětí a mládeže Chodov. Zejména Jan Mikač, Svatopluk Pilát a Miroslav Provazník. Ostatní členové se v DDM objevovali jen sporadicky. V tomto dětském kolektivu udělal své první modelářské krůčky Radek Šíp. DDM Chodov poté, co kroužek navštěvovalo stále méně dětí, bohužel ukončil jeho existenci.

Výstava Chodovská chmelnice putovala po celém regionu. Proč?

Kromě předávání zkušeností pořádal náš klub modelářskou soutěž, později známou jako Chodovská chmelnice. V roce 2004 naše schopnosti nebo ambice vyvrcholily úspěšným pořádáním mistrovství ČR dospělých v součinnosti s Klubem plastikových modelářů Rokycany. V roce 2010, poté co Jan Mikač přestal pracovat pro město Chodov, začaly se zprvu pevné vazby představitelů i pracovníků města a našeho klubu poněkud uvolňovat. Výsledkem byl přesun Chodovské chmelnice do Karlových Varů. Tam jsme Chodovskou chmelnici pořádali v rámci Karlovarského poháru 2010. Další spolupráci však tento počin nevyvolal.
Chodovská chmelnice byla tedy odsouzena k zániku?

Dalším předělem byla rezignace Jana Mikače na post předsedy KPM Chodov. Následovala bezprostředně po skončení mandátu předsedy republikového klubu plastikových modelářů SMČR v roce 2010. Spolu se změnou podmínek v Chodově tím skončily snahy o pokračování Chodovské chmelnice.
Poté jste objevili březovské multifunkční centrum?

Po nalezení nového prostoru a úspěšném jednání se starostou města Březová Miroslavem Boudou byl vzkříšen zdánlivě mrtvý projekt Chodovské chmelnice. Oživení projektu přisuzují kolegové mně. Aby se mohl projekt realizovat a byl někdo pro jednání partnerem, zvolili mě i na uvolněný předsednický post.
Dá se tedy říct, že jste dostali nový impuls?

V loňském roce jsme si v průběhu několika měsíců navymýšleli mnoho detailů. Díky spolupráci všech členů klubu se zdá, že by Březovské setkání plastikových modelářů, tedy druhá generace Chodovské chmelnice, nemělo skončit fiaskem.

Březovské multifunkční centrum si chválíte?

Ano, úžasné prostory a zázemí. Kromě modelářské soutěže jsme připraveni zahrát si bowling, popřípadě si zastřílet na laserové střelnici. V sousedící restauraci můžeme utišit hlad i uhasit žízeň. Věřím, že akci navštíví nejen hojný počet modelářů. Nemohu opomenout zmínit ochotu a nevídanou vstřícnost starosty Březové pana Boudy. Díky němu může celá akce vůbec existovat. On a všichni jeho spolupracovníci nám jdou neskonale na ruku. Také bych chtěl zmínit, že podobnou akci není možno realizovat bez finanční podpory mnoha ochotných sponzorů, kterým je nutno co nejupřímněji poděkovat. Většinou spolu s námi věří, že se nám podaří oslovit a pak inspirovat nějaké následovníky našich laureátů. Všem jim jsme opravdu velice vděční.