Nejdříve to bylo ukládání uren do kolumbárií, poté ukládání ostatků do země, pak přišly první a druhé Dušičky a nyní zažije svou premiéru vsypová louka. Na té budou moci pozůstalí rozprášit ostatky svých nejbližších.

„V současné době se přestavuje celý střed hřbitova, kde bude vsypová louka. Fungovat by mohla od září, čekáme ještě na nějaké kamenické práce," potvrdil starosta Březové Miroslav Bouda.

Na březovském hřbitově se také musel upravit systém komunikací. „Při průjezdu techniky se zjistilo, že se špatně vytáčí, zlepšujeme proto průjezdnost," konstatuje Bouda. Zároveň se pochlubil novou studií smuteční kaple.

„Je krásná. Její kamenný vzhled bych nazval jako irsko-skotský styl. Nyní hledáme cesty, aby kaple sloužila nejen smutečním obřadům, ale byl to i jakýsi památník Březové. Jsme mladá obec, nic podobného zde nemáme. Hledáme proto artefakty a dolaďujeme naše představy," dodal Bouda.

Nový hřbitov budovala radnice přes deset let. Jeho vybudování muselo splňovat přísné podmínky. Velkou překážkou byl i močálovitý terén. Zájem pozůstalých však předčil očekávání březovské radnice. Někteří Březováci žijící v zahraničí sváželi domů i několik uren. O březovský hřbitov mají zájem i místní pozůstalí.

„Jsem jednou z prvních obyvatelek města. Moji rodiče zde tehdy dostali sklářský domek a už jsme zůstali. Rodiče i manžela chci přemístit na březovský hřbitov ze Sokolova," řekla jedna z obyvatelek Březové.