Podle hejtmanky Jany Vildumetzové Karlovarský kraj usiloval o vyjmutí obchvatu Sokolova z povinnosti platit dálniční poplatek proto, že na Sokolovsku je z celého regionu nejvyšší nezaměstnanost, přesahující sedm procent. Lidé tak potřebují, kromě jiného, co nejvíce usnadnit cestu za prací.

Pokračovat bude taky intenzivní příprava staveb tří úseků D6. Jde o obchvat Lubence, obchvat Řevničova a trasu Nové Strašecí Řevničov, pro které už před časem Ministerstvo životního prostředí vydalo závazná stanoviska k vlivu na životní prostředí.

„Upozornila jsem zástupce Ředitelství silnic a dálnic, že jako hejtmanka požaduji harmonogram prací, které je třeba provést do zahájení staveb, a budu dohlížet na to, jestli přípravy postupují ve stanovených termínech," dodala Vildumetzová.

Do regionu by mělo letos také přijít více peněz na opravy krajských komunikací druhé a třetí třídy. Stát zřejmě uvolní namísto původně přislíbených dvou miliard hned dvojnásobek, a to čtyři miliardy korun.

„Pro Karlovarský kraj, který měl mít k dispozici z původně plánované sumy necelých 80 milionů korun, to může znamenat nakonec příspěvek přibližně 160 milionů korun. Nejenže bychom díky tomu zvládli opravit úseky silnic, které máme v plánu oprav, ale můžeme nechat provést i ty akce, jež máme v zásobníku a zřejmě by se na ně vůbec nedostalo. Pověřila jsem náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka, aby projednal opravy silnic se všemi starosty měst a obcí a měl od nich jasnou zpětnou vazbu, které úseky jsou opravdu v nejhorším stavu a opravu nejvíce potřebují. Přesně ty bychom potom opravovali," poznamenala hejtmanka.