Cílem projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech je opustit dva pavilony ve spodní části areálu nemocnice, které jsou ve velmi nevyhovujícím, až kritickém stavebně-technickém stavu. A přestěhovat je do centrálních, hlavních pavilonů areálu nemocnice, z nichž byla část kapacit přesunuta do nově otevřeného pavilonu akutní medicíny," uvedla krajská náměstkyně a zástupce hejtmana Eva Valjentová (KSČM). Projekt zahrnuje také přístavbu jednoho patra pavilonu B a také nástavby pro ORL. Součástí stavby je i sjednocení fasád, zateplení jednoho z pavilonů, úpravy lůžkového oddělení ORL, nákup lékařské technologie a úprava komunikací, chodníků a venkovního osvětlení.

Práce v karlovarské nemocnici měly začít už na podzim loňského roku. Kvůli průtahům ve výběrovém řízení, které se opakovalo, a tudíž krátkému termínu na dokončení prací pak vítězná firma OHL ŽS s podepsáním smlouvy váhala. Kraj na revitalizaci areálu získal stomilionovou dotaci z ROP Severozápad a to jej nutí dodržet závazný termín dokončení zakázky. A tím je 15. říjen letošního roku. „Naše požadavky ale byly akceptovány a našli jsme shodu," uvedla Eva Valjentová. Určen je i stavební dozor. Tuto zakázku vyhrála firma Investon.

„Krajští radní včera schválili příkazovou smlouvu, podle níž bude práce a stavbu organizovat a řídit karlovarská nemocnice. My si ponecháme dohled nad dotacemi a budeme stavbu pečlivě sledovat i vyhodnocovat. A také si pohlídáme rizika s dodržením termínu dokončení prací," vysvětlila náměstkyně Valjentová.

Co a kde

Stavební úpravy pavilonu číslo 4 zahrnují rekonstrukci stávajícího třetího patra pro potřeby dětského oddělení. V části podlaží bude umístěna neonatologická jednotka intenzivní péče, v další ambulance se zázemím a v poslední části bude lůžkové dětské oddělení. Ve třetím patře bude zřízena nástavba pro potřeby lůžkového a ambulantního infekčního oddělení s lékařskými pokoji. Páté nadzemní podlaží je vyhrazeno pro lůžkové a ambulantní ORL. Hospodářský pavilon bude sloužit jako šatny pro ženy (celkem 331 osob) a jedna pro muže (51 osob). Celková plocha je přibližně 900 metrů čtverečných. Na šatny navazuje sociální zázemí s umývárnami.