Ostrovské radnici, jejíž nové sídlo je právě v zámku, hrozí, že za jeho opravu zaplatí pokutu. A to ve výši půldruhého milionu korun. Město pochybení odmítá a hodlá se bránit.

Podle zjištění auditorů chyboval úřad při zadávání této zakázky. Smlouvu o dílo město uzavřelo 20. dubna 2012 se společností Jurica na částku 130 milionů korun bez DPH, s dodatkem ke smlouvě za 144 milionů.

Až potud je vše v pořádku. Jenomže firma Jurica zároveň zpracovávala projektovou dokumentaci na tuto zakázku, a tím Ostrov nedodržel zásady rovného zacházení a poškodil další zájemce o tuto zakázku. „Auditoři došli k závěru, že uchazeč, který zároveň zpracovával projektovou dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace, a s nímž byla uzavřena smlouva o dílo na stavební práce, mohl být ve lhůtě pro podání nabídek zvýhodněn oproti ostatním uchazečům.

Tím byla porušena jedna ze základních zásad, tedy zásada rovného zacházení," stojí doslova v auditorské zprávě. Auditoři kritizují i fakt, že v průběhu realizace stavebních prací bylo oproti původní smlouvě o dílo provedeno celkem 119 změnových listů, což zahrnuje vícepráce v celkové výši 19,82 procent z původní smlouvy. „Změny byly zhotoviteli stavebních prací vždy zadány formou jednacího řízení bez uveřejnění a došlo k navýšení ceny celého díla o dva miliony 354 tisíc," konstatují auditoři. Podle nich navíc nedostatky, které stavbu prodražily, nelze považovat za nepředvídatelnou okolnost a byly již zahrnuty v rámci financí původní zakázky. „Nedodržením zákona o veřejných zakázkách nesplnil auditovaný subjekt povinnosti o poskytnutí dotace a rozhodnutí o spolufinancování ze státního rozpočtu," konstatují auditoři, kteří se věnovali kontrole první etapy rekonstrukce zámku a doporučují provést kontrolu i dalších etap.

„Nesouhlasíme s tímto výrokem a budeme se bránit všemi dostupnými právnickými zbraněmi," řekl starosta Ostrova Pavel Čekan. Ten už podobnou situaci zažil.

„V minulém roce jsme řešili napadení projektu z dob minulého vedení města. Jednalo se o projekt Historický Ostrov II. Dříve avizovanou pokutu se nám z dvou a čtvrt milionu korun povedlo díky odvoláním snížit na částku přibližně 190 tisíc korun," vysvětlil Pavel Čekan.

Stavební práce na zámečku trvaly přes dva roky a přišly na zhruba 177 milionů korun. Z nichž 30 milionů bylo získáno díky dotaci. Zbytek rekonstrukce zatáhl Ostrov z vlastní kapsy.

„Budeme se snažit, aby žádná pokuta nebyla. Pokud to nepůjde, tak se budeme snažit zvrátit a ponížit pokutu na co nejmenší možnou částku, aby to bylo pro Ostrov co nejvíce přijatelné," dodal Čekan s tím, že korekce nejsou ničím výjimečným.

„Zastupitelstvu jsme zatím nic nesdělili, neboť se budeme odvolávat a zpráva k nám dorazila teprve minulý týden. Než se vše vyřeší, může to nějaký čas trvat. Až bude rozhodnuto, zasedneme," uzavřel Čekan.