„Jde o hrobová místa, která mají historický a v některých případech i umělecký význam," uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger. Město chce opravit především ty náhrobky, pod nimiž spočívají ostatky lidí, kteří se významně podíleli na rozvoji Chodova. „Například továrník Gasch či starosta Fenkl," uvedl.

„Důvod tohoto rozhodnutí je prostý. Hroby jsou opuštěné a nejen z historického hlediska by nebylo vhodné, aby zanikly. Zároveň se nám otevírá prostor, abychom je mohli postupně označit, opravit a rekonstruovat. Péči o ně převezme Chodov," vysvětlil Patrik Pizinger.

Jak velké finanční náklady si tento záměr vyžádá, není zatím jasné. Podle významu a technického stavu hrobů město nejdříve určí pořadí oprav a teprve poté budou zastupitelé jednat o uvolnění potřebné částky.