„My žádosti vyřizujeme průběžně a pozemky postupně vydáváme," uvedl ředitel Miroslav Rozner. Nejvíce jich LČR dosud vydaly na Nejdecku a kolem Nových Hamrů, kde restituce uplatňuje Náboženská matice. Podle ředitele Roznera potrvá tento proces až do konce roku, proto se nejedná o konečnou statistiku vydaných pozemků.

Ve Žluticích si o pozemky zažádalo Biskupství plzeňské. „Jde přibližně o sto metrů čtverečných. Jeden pozemek je u kostela, druhý v zahrádkářské kolonii. S biskupstvím vedeme jednání přes právníky. Nárok se týká i ulice, která sousedí s kostelem sv. Petra a Pavla. Tu nechalo opravit město. Ale nepředpokládám, že pokud by ji církev získala, oplotila by ji a uzavřela. Rozhodně to nebude komplikovat život občanů," uvedl starosta Žlutic Václav Slavík.

S právníky se nyní radí i v Nejdku. I zde si Biskupství plzeňské nárokuje cca třicet tisíc metrů čtverečných pozemků. Což je pro město komplikace, protože na části nárokovaných pozemků chce vybudovat rekreačně-sportovní areál.

S restitučními nároky se církev obrátila i na Krajský úřad Karlovarského kraje. V tomto případě už ale nejde jenom o pozemky, ale o náboženské artefakty. „Veškeré nároky ale Karlovarský kraj zatím odmítl," uvedla Jana Pavlíková, mluvčí Karlovarského kraje. Dvě žádosti už vloni na kraj vznesl Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.

Rytířský řád chce vydat zastavěnou plochu a nádvoří u budovy Integrované střední školy v Chebu a jako svůj majetek si nárokuje inventář kostela sv. Bartoloměje také v Chebu včetně archiválií ve správě chebského muzea. Rytířský řád křížovníků hodlá od kraje získat také mobiliář fary a kostela ve Františkových Lázních. I ten je ve správě chebského muzea.

Prostřednictvím Ministerstva kultury se na kraj obrátila také Římskokatolická farnost Sokolov, která žádá o vydání dřevěné sochy sv. Pavla, která je ve správě chebského muzea. Kraji byla předána i výzva Kanonie premonstrátů Teplá k vydání mimo jiné přibližně 522 položek knih a tisků. Ty má zatím ve správě karlovarské muzeum.

„Na všechny doručené žádosti Karlovarský kraj reaguje zamítavě s odůvodněním, že na základě zákona o církevních restitucích není povinnou osobou k jejich vydání," uvedla krajská mluvčí Jana Pavlíková