Všechna lůžka vyhrazená pro covidové pacienty mají téměř stále obsazená v Nemocnici v Mariánských Lázních, kde při jarní vlně onemocnělo několik desítek pacientů a personálu. Zdravotníci a armáda, která přijela pomoci, byli vystaveni velkému fyzickému a psychickému tlaku. Celou situaci na jaře zvládli a z boje vyšli mnohem zkušenější.

Při druhé vlně vzniklo v mariánskolázeňské nemocnici covidové patro. Funguje od konce září. „Do našeho zařízení se posílají covidoví pacienti na doléčení, leckdy i ve středně těžkém stavu,“ informovala ředitelka nemocnice Veronika Kropfreiterová. „Všech 39 lůžek je víceméně od začátku fungování obsazeno,“ dodala.

Tým, který pracuje na „Covidáriu“.Zdroj: Foto: Nemocnice Mariánské Lázně

Za dva měsíce fungování „Covidaria“ přijalo zařízení už kolem 200 pacientů. „Každý vyléčený pacient je pro nás velkou motivací k další práci,“ řekla ředitelka s tím, že ani na podzim nezůstala nemocnice bez pomoci. Pomáhají tam také studentky ze Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy v Chebu, Západočeské univerzity Plzeň, student 4. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a dobrovolníci z řad obyvatel. Na Covid oddělení přijelo pomoci také sedm příslušníků Armády České republiky.

Na starosti je má vrchní sestra ovidového oddělení Kateřina Galiová. „Je to osobnost, která si zaslouží velké uznání,“ řekla o ´své´ vrchní sestře primářka Jitka Tomešová.

„Je schopná zorganizovat téměř nemožné, motivovat a vést své zaměstnance k lepším výkonům, i když je někdy sama na pokraji sil. Je mou pravou, někdy i levou rukou, kterou by mi mohlo závidět mnoho jiných lékařů ve vedoucí funkci,“ zdůraznila primářka.

Nemocnici pomáhá také řada firem a veřejnost. Dostává nápoje, palety ovoce, sladkostí nebo kávu. „Lidé donášejí zdravotníkům svačinky, domácí dortíky, chlebíčky i krásné vzkazy, které na tváři zdravotníků vykouzlí úsměv,“ uzavírá ředitelka.