„Cvičení Strong Campaigner 2014 je největším cvičením na našem území od roku 2006," řekla kapitánka Jana Samcová. Tomu odpovídal i přesun bojové techniky, která se do prostoru přesouvala už pět dní před zahájením samotného cvičení. Armáda bude simulovat různé taktické situace, chce tak prověřit, jestli jsou velitel a štáb 4. brigádního úkolového uskupení schopni účinně velet a pružně reagovat podle vývoje na bojišti. „Vojáci se však nevyhnou ani tréninku napadení velitelských stanovišť, dopravní nehodě při přesunu, demonstraci na komunikaci nebo aplikaci bojových drilů," dodala Samcová. Krom pozemní armády se do cvičení zapojily i vrtulníkové síly. „Ve prospěch 4. brigádního úkolového uskupení je vrtulníkové letectvo dále využíváno k průzkumným operacím a zasazování výsadku, případně pro přepravu materiálu a osob," uvádí velitel jednotky podplukovník Pavel Král a jedním dechem dodává, že se jednotka již začíná připravovat na své působení v Silách rychlé reakce NATO.